Meer over outplacement

Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u daarna te maken met het opzegtermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid richting een nieuwe beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden uitgestippeld binnen Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Tegelijkertijd is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeem. Als je ontslagen wordt hierna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het bemerken van verlangen en competenties en sollicitatie opvang.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en medewerker niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de werknemer of talloze weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minstens 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse personeel Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Het traject

Na het verwerk van het ontslag is het van noodzaak om voorts te gaan en te bespieden wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe job. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Verscheidene hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Alle willen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het specialisatie waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse job. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je kersverse job gaat.

Collectief dienstbeëindiging

10% van de werknemers bij een organisatie waar minstens honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als legio werknemers in 60 dagen worden ontslagen en: http://www.ucareoutplacement.be/