Next Magazine
Image default
Bedrijven

Waarom kiezen steeds meer bedrijven voor DaaS?

Dit artikel gaat over DaaS IT. Waarom kiezen steeds meer bedrijven daarvoor? Wat zijn de verschillen tussen DaaS en financial lease? Op die vragen gaan we hier in. Maar eerst, wat bedoelen we met DaaS IT.

Wat is DaaS IT?

DaaS staat voor de Engelse naam device as a service. Direct vertaald in het Nederlands wordt dat apparaat als een dienst(verlening). Om welk soort apparaten praten we dan? Dan hebben we het over informatietechnologie (IT). Daarom gebruiken we de combinatie DaaS IT. Maar nu dat duidelijk is, laten we IT achter DaaS in het vervolg weg. DaaS is in feite een vorm van operational lease, maar dan van PCs, smartphones, laptops en tablets. Ook de namen hardware as a service (HaaS) en PC as a Service (PCaaS) worden wel gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Een andere vorm van lease is financial lease. We zullen op de twee vormen van leasing ingaan.

Wat is operational lease

DaaS, oftewel operational lease, houdt in dat de dienstverlener voor een bedrijf de investering in de eerder genoemde IT-apparatuur doet. Die klant krijgt de apparatuur in gebruik en betaalt daarvoor een maandelijks bedrag. Behalve dat de klant de investering niet hoeft te doen en dat geld dus voor andere uitgaven kan gebruiken, zijn de maandelijkse kosten vast en bekend. De dienstverlener neemt de klant al het werk uit handen om de apparatuur goed te laten functioneren, zoals vervangingen, reparaties en onderhoud. De klant houdt dan meer tijd over om zich met de kernactiviteiten van zijn bedrijf bezig te houden. Als apparatuur vervangen moet worden, dan zorgt de dienstverlener ervoor dat dit zo min mogelijk de operationele processen bij de klant beïnvloedt. De dienstverlener zorgt ervoor dat de gegevens op de apparaten die bij de klant zijn weggehaald, afdoende worden vernietigd. Als je namelijk softwarematig gegevens verwijdert, dan kunnen die nog altijd op een gegevensdrager aanwezig blijven. Indien mogelijk worden apparaten geschikt gemaakt voor hergebruik of recycling.

Financial lease

In vergelijking met operational lease heeft een financial lease meer het karakter van een lening. De klant ontvangt echter geen geld, maar apparatuur. Bij DaaS worden allerlei diensten geleverd. Bij financial lease is dat niet het geval. Het is met name een financiële constructie, waarbij de klant niet hoeft te investeren. De apparatuur wordt eigendom van de klant en staat op diens bedrijfsbalans. Er zijn fiscale verschillen tussen operational en financial lease, maar die laten we hier buiten beschouwing.

Voordelen van DaaS

We noemden in het voorgaande al diverse voordelen van DaaS voor een bedrijf, namelijk er is geen investering nodig, vaste maandelijkse kosten, geen zorgen over de vervanging van de apparatuur en meer tijd voor de kernactiviteiten. In tegenstelling tot financial lease biedt DaaS doorgaans de nodige flexibiliteit als het gaat om veranderingen in de behoefte aan apparatuur. Een bedrijf kan immers groeien, inkrimpen of anders gaan werken. Met andere woorden er zijn goede redenen waarom een bedrijf voor DaaS zou kiezen.