Next Magazine
Image default
Dienstverlening

Inleiding op de aanwervingsronde voor pas gediplomeerden

De aanwervingsronde voor pas gediplomeerden is een gebeurtenis die de meeste bedrijven eenmaal per jaar organiseren met als doel de meest geschikte gediplomeerden binnen te halen. De hele aanwervingsronde bestaat uit verschillende stadia die bedoeld zijn om de harde en zachte vaardigheden van de sollicitanten te testen,en om hun groeimogelijkheden en hun integratievermogen in het bedrijf na te gaan.  

Alhoewel het aantal stappen en de duur van de aanwervingsronde voor pas gediplomeerden afhankelijk zijn van de industrietak en de bedrijven, zal de structuur van elke aanwervingsronde toch deze volgende stappen behelzen : bekwaamheidstest, vraaggesprek op afstand, groepsdiscussie, een bezoek aan een assessment centrum en een direct persoonlijk vraaggesprek.

Het beoordelingsonderzoek is ook gekend als de psychometrische beoordelingstest. Aan de kandidaten zal een reeks of reeksen van multiple choice of korte vragen worden verstrekt, die moeten geanalyseerd worden. De gestelde vragen behoren tot verschillende categorieën , zoals algemene vragen, numerieke, beeld- en denkvragen. Deze testen dienen te worden afgelegd binnen een strikt tijdschema en soms wordt de evaluatie ook afgeleid uit de foutieve antwoorden om het raden te voorkomen.

De vraaggesprekken op afstand vormen een eerste selectiereeks om de kandidaten uit te kiezen voor het beoordelingsonderzoek of het directe persoonlijke vraaggesprek. De interviewer zal de geloofwaardigheid nagaan van wat er geschreven staat in de sollicitatieaanvraag, jouw communicatievaardigheden en denkproces toetsen, kijken hoe sterk je verlangt om bij het bedrijf te komen werken en wat de slaagkansen zijn om in het bedrijf tot je recht te komen. Het ganse interview neemt gemiddeld 10 à 20 minuten in beslag.

Het groepsgesprek gaat normaal tussen 10 of soms meer kandidaten. Aan de groep wordt een onderwerp gegeven waarover een 5 à 10 minuten mag gebrainstormd worden en waarover dan een discussie moet gevoerd worden die 30 minuten à een uur duurt. Het onderwerp kan zeer algemeen zijn, maar ook nauw met het bedrijf verbonden. Diegenen die beoordelen, kunnen in dezelfde of in een andere ruimte aanwezig zijn, terwijl ze de reacties van elke kandidaat afzonderlijk observeren.

Het assessment centrum is normaal een van de laatste stappen in het rekruteringsproces en is de moeilijkste stap van allemaal. Wees erop voorbereid dat je ten minste een halve dag zal doorbrengen in het centrum. Een bezoek aan het assessment centrum behelst ook verschillende stadia. Deze zijn groepsopdrachten en individuele of panel interviews. Een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven gebruik maken van assessment centra, is om te zien hoe de kandidaten omgaan met andere mensen.

 

Meer info

 

 

 

http://www.ivpp.nl/assessment/