Next Magazine
Image default
Financieel

Uitbesteden van de jaarrekening kan zinvol zijn

De jaarrekening wordt, zoals de naam zegt, eens per jaar opgemaakt. Die heeft betrekking op de financiële toestand van een bedrijf of organisatie. Het maakt deel uit van het jaarverslag. In het jaarverslag komen niet alleen financiële aspecten aan de orde, maar ook bijvoorbeeld de personele invulling en waarmee men zich bezig heeft gehouden. We richten ons in dit artikel met name op de jaarrekening en waarom de jaarrekening uitbesteden zinvol kan zijn.

Iets meer over het jaarverslag

Een jaarverslag is een terugblik op het afgelopen jaar. Met het jaarverslag informeert een bedrijf de belanghebbenden, in het Engels stakeholders genoemd. We praten dan onder meer over financiers, zakenrelaties en het eigen personeel. Voor de inhoud van een jaarverslag bestaat geen vaste vorm. Een fraai en informatief jaarverslag is een uitstekende manier voor een bedrijf om zich te presenteren. Het is dus geen slecht idee om daar een zekere distributie aan te geven.

Waaruit bestaat een jaarrekening

Een jaarrekening omvat drie onderdelen. Dat zijn:

  • Een balans: Op een balans staat vermeld wat je bezittingen en je schulden zijn op 31 december van dat jaar.
  • Een winst- en verliesrekening: Een winst- en verliesrekening zet naast elkaar de gedurende het boekjaar gemaakte omzet en de uitgaven om die omzet te realiseren. Zo kun je dus zien of er winst of verlies is gemaakt.
  • Een uitleg: De uitleg geeft aan hoe de cijfers in de jaarrekening zijn opgebouwd.

Wie is verplicht om een jaarverslag te maken

Of een bedrijf of organisatie een jaarverslag moet maken, en dus ook een jaarrekening, hangt van diens rechtspersoon af. De verplichting geldt onder meer voor:

  • Een besloten vennootschap;
  • Een naamloze vennootschap;
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen;
  • Coöperaties.

De bedrijven die verplicht zijn om een jaarrekening op te stellen, dienen een exemplaar daarvan te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Eenmanszaken en vennootschappen onder firma hebben niet de verplichting van een jaarverslag, maar wel om voor hun eigen administratie een jaarrekening te maken, die echter niet bij de KvK hoeft te worden gedeponeerd.

Jaarrekening uitbesteden

Met name bij een klein bedrijf is er niet altijd voldoende kennis en/of capaciteit aanwezig om een goede jaarrekening op te stellen. De vraag is ook of de vrijmaking van de capaciteit minder kost dan een uitbesteding. Bovendien kan het nuttig zijn dat iemand van buiten het bedrijf eens naar het financiële reilen en zeilen van de onderneming kijkt. Je krijgt dan van een financiële expert als het ware een spiegel voorgehouden.