Next Magazine
Image default
Woning en Tuin

waarschuwingsplicht bij het aannemen van een klus

Wanneer een aannemer een klus aanneemt dan geldt er een waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat de aannemer bij wet gezien verplicht is om de opdrachtgever tijdig te waarschuwen indien er onjuistheden zijn waargenomen in de opdracht. In dit artikel wordt besproken tot hoe ver de waarschuwingsplicht gaat. Wat mag u van een aannemer verwachten? Bij de aanneming van werk geldt voor aannemers een waarschuwingsplicht. Een aannemer is verplicht om een opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Deze regeling is ook vastgelegd in de Uniforme Administratieve Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vaak van toepassing op een overeenkomst tot aanneming van werk. Maar hoe ver gaat deze waarschuwingsplicht?
Onduidelijk terrein
Er zijn veel gevallen bekend waarbij de opdrachtgever geen gelijk krijgt wanneer er een beroep wordt gedaan op de waarschuwingsplicht. In deze gevallen wordt vaak het argument genoemd dat de opdrachtgever beschikt over dezelfde informatie over ene bepaald euvel als de aannemer. Vaak wordt de opdrachtgever in dergelijke zaken verweten dat deze onderzoek had moeten doen naar een bepaalde situatie. In de gevallen dat de waarschuwingsplicht wel wordt afgegeven valt op dat er wordt aangenomen dat de aannemer of klusbedrijf over meer kennis en deskundigheid beschikt dan de opdrachtgever.
Raad van Arbitrage voor de Bouw
De Raad van Arbitrage voor de Bouw verbindt andere gevolgen aan schending van de waarschuwingsplicht dan de gewone rechter. De Raad is namelijk van mening dat een aannemer bij schending van de waarschuwingsplicht voor de volledige schade aansprakelijk is, ook al kan de schade eveneens aan de opdrachtgever worden verweten. De gewone rechter kijkt veel meer naar de mate waarin elke partij heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade en verdeelt dan de schade op basis van ieders mate van aansprakelijkheid.
Een aantal aspecten
– als de opdrachtgever bekend is met het risicovolle karakter van de opdracht kan de opdrachtgever niet zonder meer, wanneer in de bouwfase of daarna fouten worden geconstateerd die met dat risicovolle karakter te maken hebben, de aannemer aanspreken op zijn waarschuwingsplicht (de opdrachtgever was er immers al van op de hoogte) – rekening houdend met een risicovol aspect van een ontwerp betekent niet per definitie dat het ontwerp foutief was, wanneer daarbij relevante fouten aan het licht komen – wanneer niet duidelijk is of de opdrachtgever op de hoogte is van een risicovol ontwerp, dient de aannemer hem daarvoor te waarschuwen (mits de aannemer verondersteld kan worden kennis te hebben van het risicovolle karakter)
Aannemers opgelet
Aannemers doen er verstandig aan om goed op te letten als het aankomt op de waarschuwingsplicht. Naarmate een aannemersbedrijf of het klussenbedrijf over meer kennis en deskundigheid beschikt dan zijn opdrachtgever zal er eerder een waarschuwingsplicht worden aangenomen. Door alert te blijven reageren op mogelijke bedreigingen en dit helder te blijven communiceren naar de opdrachtgever wordt mogelijk problematiek uitgesloten.

Meer informatie: Aannemer Amsterdam

http://www.slotenmakersgilde.nl