Wat is klinisch redeneren?

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Voor verpleegkundigen is communicatie en de juiste verantwoordelijkheid (over)dragen ontzettend belangrijk. Dit ‘klinisch redeneren‘ vormt de basiscompetentie voor alle verpleegkundigen. Door deze werkwijze kun zorgverleners bepalen welke zorg de patiënt nodig heeft en waarom, zodat hiermee ook de juiste beroepsverantwoordelijkheid wordt gecreëerd. Om goed klinisch te redeneren heb je veel klinische ervaring nodig, voldoende (medische) basiskennis en een oplettende reactieve vermogen. Meestal heb je vijf tot zeven jaar nodig om deze basis goed onder de knie te hebben. Om dit redeneerproces te trainen zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar. We zullen in dit artikelen een aantal toelichten.

Het OMAHA classificatiesysteem

Het Omaha System is in Amerika ontwikkeld als een classificatiesysteem voor de ( maatschappelijke ) gezondheidszorg. Dat is dus een stuk breder dan waarvoor het in Nederland meestal gebruikt wordt: de ouderenzorg. Met het Omaha System beschikken zorgprofessionals over een classificatiesysteem dat eenheid van taal biedt. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van diezelfde zorgprofessionals om er op een juiste manier mee te werken.

Het verschil tussen OMAHA en NANDA

Bij het gebruik van de Omaha methode gaat het niet zozeer uit van de oorzaak of de aandoening, zoals bij de NANDA ( North American Nursing Diagnoses Association ). Maar het gaat uit van een aandachtsgebied. Eerst zoek je het domein waar het aandachtsgebied bij hoort. Stel dat iemand door dementie zijn woning niet meer goed schoonmaakt. Het niet meer kunnen schoonmaken valt onder het Omgevingsdomein en Aandachtsgebied Woning. Een van de Signalen en Symptomen is dan een rommelige leefruimte. Daar kies je een actie en een actievlak bij. Het hele woord dementie komt in deze acties en actievlakken dan niet terug.

E-learning modules voor Klinisch redeneren

ElearningmadeEasy ontwikkelt digitale cursussen voor zorgprofessionals om te leren hoe het Omaha methode werkt en aan de hand hiervan SOAP te rapporteren. Onze modules bieden de cursist inzicht in de methodiek van Omaha System en zij kunnen tevens oefenen met praktijkcasussen zodat de kennis voor hen ook toepasbaar is in hun eigen werk. De Cursussen zijn beschikbaar voor niveau 3/4 en 5 voor professionals in de thuiszorg en intramuraal.

De e-learning plus ondersteunende materialen van ElearningmadeEasy zijn gecertificeerd door Omaha Systems / Vilans.

Officiële accreditatie voor studiepunten

De cursussen van ElearningmadeEasy hebben de accreditatie bij de V&V verkregen voor studiepunten en tegens zijn wij een gecertificeerd opleidingsinstituut door het CRKBO (Centraal Register voor Kortdurend Beroepsonderwijs). Hierdoor zijn onze scholingsactiviteiten vrijgesteld van BTW.

https://elearningmadeeasy.nl