Next Magazine
Image default
Gezondheid

De basis zorgverzekering uitgelegd

Iedereen die in Nederland woont en 18 jaar of ouder is, is verplicht een basis verzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar worden bijgeschreven op de polis van de ouders. Kinderen zijn gratis meeverzekerd en er hoeft geen eigen bijdrage voor de kinderen betaald te worden.

Welke zorg valt er o.a. onder de basisverzekering?

De overheid bepaalt elk jaar welke zorg er onder de basisverzekering valt. Dit kan elk jaar wijzigen. Ook de premies wijzigen zich elk jaar. In de polis van de zorgverzekering staat welke zorg vergoed wordt en waar er een eigen bijdrage voor betaald moet worden.

* huisarts
* ziekenhuis (behandeling en verblijf)
* wijkverpleging
* medicatie
* tandartskosten tot 18 jaar
* fysiotherapie tot 18 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen
* psycholoog en psychiater
* logopedie en ergotherapie
* kraamzorg en verloskundige zorg
* revalidatie zorg voor ouderen

Eigen risico van de basis zorgverzekering

Zorgkosten die vanuit de basisverzekering vergoed worden, worden meestal verrekent met het bedrag van de eigen risico. Iedereen heeft een verplicht vastgesteld eigen risico die elk jaar door de overheid bepaald wordt. Eerst wordt de zorg betaald van het bedrag van de eigen risico, voor de verzekering de kosten betaald die daarboven komen. Voor welke zorg geldt het eigen risico:

* medicijnen (bij een aantal zorgverzekeraars betaal je voor bijv. merkloze geneesmiddelen geen eigen risico)
* bloedprikken
* ambulancevervoer 
* opname ziekenhuis
* operaties ziekenhuis
* fysiotherapie 

Voor zorg uit de vrijwillige aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico

Vrijwillige aanvullende verzekering

Naast de verplichte eigen risico, kan er gekozen worden voor een aanvullende eigen verzekering. Deze dekt de zorg die niet is opgenomen in het standaard basispakket. Door het eigen risico te verhogen, wordt de premie voor de basisverzekering verlaagt. Dit kan tot honderden euro’s per jaar schelen. Als je niet of weinig gebruik denkt te maken van de zorg die onder de basiszorg verzekering valt, kun je op deze manier veel besparen. Als je hoge kosten verwacht die buiten de basiszorg valt, is het te overwegen om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Op de volgende website kan je gemakkelijk alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken: https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/

https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-2017/