Next Magazine
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacementbureaus

Wt doen re-integratie- en outplacementbureaus?

Binnen outplacement- en re-integratiebureaus kan één autonome unit worden onderscheiden die zich richt op de bedrijvenmarkt, adviseurs voor personele mobiliteit. Diensten voor het bedrijfsleven worden veelal aangeboden door outplacementbureaus die landelijk werkzaam zijn.

Doel van re-integratie en outplacementbureaus

Doelstelling van deze bureaus is steeds om de afstemming tussen mens en organisatie te verbeteren. Beoogd wordt een optimale personele bezetting ten bate van zowel de organisatie als de medewerker(s). Dat kan leiden tot interne- of externe herplaatsing, ook wel outplacement genoemd.

Werkwijze re-integratie- en outplacementbureaus

De outplacementadviseurs hanteren vaak een aanpak die gekarakteriseerd kan worden als onafhankelijk, open en direct, persoonlijk, efficiënt en praktijkgericht. Het uitgangspunt is “zo eenvoudig als het kan, zo intensief als nodig”. De belangrijkste instrumenten zijn psychologisch onderzoek met behulp van tests, assessmentcenters, gestructureerde interviews en trainingen.

Met welk resultaat?

De aanleiding tot opdrachtverstrekking kan gelegen zijn in allerlei vraagstellingen rondom instroom, doorstroom, training en uitstroom van personeel, gericht op de volgende resultaten:

–      aanname van personeel dat voor de organisatie nu en in de toekomst de meeste toegevoegde waarde heeft. Het outplacementbureau adviseert u over de geschiktheid van externe en/of interne kandidaten voor een bepaalde functie, inclusief sterkte-/zwakte-analyse en aandachtspunten voor toekomstig functioneren;

–      benutting van potentieel van medewerkers. Het outplacementbureau adviseert u over de meest geschikte loopbaan voor medewerkers inclusief mogelijkheden tot inzetbaarheid in taken/functies en eventueel gewenste of noodzakelijke training, om- of bijscholing;

–      oplossingsmogelijkheden (training, scholing, verandering van functie/taken) voor onvrede van de medewerker met de functie, de (direct) leidinggevende of de organisatie; handvatten voor de werkgever ten behoeve van de bevordering van de arbeidsprestaties en -motivatie van de medewerker;

–      ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers met betrekking tot persoonlijk en interpersoonlijk effectief gedrag (communicatieve vaardigheden, stressmanagement, timemanagement, leidinggevende vaardigheden, employability);

–      samenwerking tussen de teamleden van een afdeling of (project)team. Zijn de prestaties van het team groter dan de som van de prestaties van de afzonderlijke medewerkers of moet u concluderen dat door wrijving en onenigheid de teamprestaties juist lager zijn?

–      herplaatsing van medewerkers in een andere organisatie (outplacement). Tussentijdse resultaten zijn: advies over passende functies, organisaties en benodigde opleiding, effectiviteit bij het solliciteren, ontwikkeling van een adequate sollicitatie-strategie.

https://www.outplacementverzekering.nl